روزجهانی رفع خشونت علیه زنان : گفت وگو با شهلا شفیق جامعه شناس

پادکست

امروز/ 25 نوامبر/، براساس تقویم سازمان ملل، مصادف است با « روزجهانی رفع خشونت علیه زنان ».

مقدمات مصوبه ی سازمان ملل از1993 میلادی دردستورکارکشورهای عضو قرارگرفت و بالاخره، در هفدهم اکتبر 1999 میلادی، نامیده شدن روز25 اکتبرهرسال به عنوان « روزجهانی رفع خشونت علیه زنان » به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید.

این تاریخ به خاطرترور سه خواهر « میرابال »، فعالان سیاسی جمهوری « دومینیکن »، درسال 1960میلادی انتخاب شده است.

این سه خواهر،درآن سال، به خاطرمبارزه با دیکتاتوری « رافائل تروخیو » رئیس جمهوری وقت ترورشدند.

درحال حاضردرهیچ یک از پنح قاره جهان زنان درمقابل خشونت مصون نیستند.

برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که به ازای هر 3 زن 1 نفردرطول زندگی خود حداقل یک‌بار خشونت جنسی یا جسمی را تجربه می‌کند.

همچنین گزارش نشان می‌دهد که بخش بزرگی از خشونت اعمال شده علیه زنان ازسوی همسران یا شرکای جنسی خود آنان تحمیل می‌شود.

خشونت علیه زنان می‌تواند اثرات منفی بر سلامت جسمی، روانی، جنسی وحتی باروری زنان داشته باشد.

براساس تعریف ارائه شده ازسوی سازمان ملل اعمال هرگونه رفتار ویا گفتار آزار دهنده ازسوی مردان یا زنان که سبب آسیب های فیزیکی، جنسی، ذهنی یا رنج زنان شود خشونت علیه زنان تعریف می‌شود.

دراروپا خشونت جنسی یکی اززیرمجموعه‌های خشونت علیه زنان و ازمهمترین آنهاست.

مرکزآمار واطلاعات اروپا « یورستات » آماری را دررابطه با خشونت جنسی علیه زنان که شامل تجاوز جنسی و آزارجنسی می شود، منتشرکرده است.

درکشورهای اسلامی نیز خشونت علیه زنان به گستر‌دگی اعمال می شود، اما به دلیل شرایط اجتماعی موجود دراین جوامع امارو گزارش های ان به ندرت منتشرمی گردد.

درباره خشونت علیه زنان ونقش اموزش درکاهش دامنه آن به گفت وگوی رحمت قاسم بیگلو با شهلا شفیق، جامعه شناس مقیم فرانسه گوش کنید:

RFI