آیا اروپا دچار هراس از اسلام شده؟

شهلا شفیق. آزاده کیان. سپیده حدادی و داریوش رجبیان در برنامه پرگار بی بی سی پنج شنبه 9 سپتامبر 2010 در فرانسه برقع ممنوع می شود. در سوئیس ساخت مناره مساجد ممنوع می شود. خانم وزیر در هلند دیدارش با رهبران مسلمانان کشور را به دلیل امتناع آن ها از دست دادن با او لغو می کند. آیا اروپا دچار…

ادامه مطلب آیا اروپا دچار هراس از اسلام شده؟