نمود مبازرات اجتماعی زنان در ادبیات ایران؛ گفت‌وگو

این روزها فشار بر فعالان زن در ایران از همیشه بیشتر است. همچنین با خودسوزی و درگذشت «دختر آبی»، دختری که قصد داشت به عنوان تماشاچی به ورزشگاه برود، بازتاب جهانی پیدا کرد.

اما مبارزات زنان برای دستیابی به حقوقشان در ایران سابقه ای طولانی دارد. این مبارزات چگونه در ادبیات این کشور بازتاب داده شده است؟

شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس در این زمینه به پرسش های بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه پاسخ می دهد.

http://rfi.my/4b6o