قلب بازيافته زمان

ايام مهسا، ژينا طغيان تقويم شورش ساعت ها تکثر قره العين در خيابان ها کوبه کو روبه رو فصل سارينا ونيکاها مهرگان و سيناها زمان آتشناک چرخان گدازان نوبت حجاب سوزان وقت ديوارريزان موسم شادمهرو خدانور مازيارها و کومارها باز می يابد زمان قلب خود را * خونچکان از امروز تا خاوران عهد حديث وميلادها اسراها وغزاله ها چله شکسته…

Continuer la lectureقلب بازيافته زمان

بودن و شدن در تبعيد – از فرودها و فرازها

در نوامبر گذشته ، به عنوان نويسنده و جامعه شناس، نشان فرانسوی " مراتب ملی شايستگی"   در حيطه پژوهش و آموزش دريافت کردم. اين نوشته که فشرده احساسات و فکرهائی است که شنيدن اين خبر درمن برانگيخت در سايت "پارلمان زنان نويسنده فرانسوی زبان"چاپ شد و برگردان فارسی آن را در زير می خوانيد. ___ آشفته حال به اسکناس دويست…

Continuer la lectureبودن و شدن در تبعيد – از فرودها و فرازها
Lire la suite à propos de l’article Bonne année
Photo : Roger Le Fers

Bonne année

31 دسامبر 2021. نه صبح خورشيد به مهمانی خيابان‌های پاريس آمده. از آن بامدادانی است که به هشياری صلا می‌دهد؛ در چنين صبح‌هایی زمين و زمان وهمگان بيدارترند. حتی مخموران خيابانی، اين اهالی خاص خيابان‌ها که آداب و ترتيبی در ميخواری ندارند، کمتر مست وبی خود می نمايند. بعضی بی خانمان‌ها اما که مدام گوش بزنگ اند به تن و…

Continuer la lectureBonne année