برگزاری اولین پارلمان نویسندگان زن فرانسوی‌زبان

اولین پارلمان نویسندگان زن فرانسوی‌زبان با حضور هفتاد نویسنده زن از پنج قاره جهان روزهای بیست و ششم تا بیست هشتم سپتامبر، در شهر اورلئان که با نام ژان دارک، قهرمان زن فرانسوی گره خورده، برگزار شد.

شهلا شفیق، نویسنده زن ایرانی فرانسوی‌زبان که در این پارلمان حضور داشت، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه در این باره توضیح می‌دهد.

خانم شفیق درباره « نوشتار زنانه » می‌گوید که اساسا ادبیات زنانه وجود ندارد، اما نویسنده زن می تواند از تجربه جنسیت خود بنویسد.

شهلا شفیق در اولین پارلمان نویسندگان زن فرانسوی‌زبان گفت که وقتی به زبان فرانسه می‌نویسد از تمامی مرزها حتی مرز جنسیت عبور می‌کند.

این نویسنده در این گفت‌وگو از تجربه نوشتن به زبان فرانسه می‌گوید.

مصطفی خلجی

RFI