آیا اروپا دچار هراس از اسلام شده؟

شهلا شفیق. آزاده کیان. سپیده حدادی و داریوش رجبیان در برنامه پرگار بی بی سی

پنج شنبه 9 سپتامبر 2010

در فرانسه برقع ممنوع می شود. در سوئیس ساخت مناره مساجد ممنوع می شود. خانم وزیر در هلند دیدارش با رهبران مسلمانان کشور را به دلیل امتناع آن ها از دست دادن با او لغو می کند. آیا اروپا دچار هراس از اسلام شده؟

آنجا که بحث از تساهل دینی و قومی ست اروپا را می توان قاره یی نامید پیشرو اما با وجدانی ناراحت. این تعبیری ست که بسیاری از نخبگان اروپایی در آن تردید ندارند. پیشرو از این جهت که اروپا شاید بیش از هر جای دیگر در حوزه مدنی دغدغه بهتر شدن دارد. ناراحت به این دلیل که اروپا پیشینه سده های متمادی اذیت و آزار دینی و قومی بخصوص در حق یهودیان را با خود حمل می کند. ولی آیا این وجدان ناراحت را می شود نشانه آن دانست که ستیز با پیروان ادیان از اروپا رخت بر بسته؟ بطورمشخص، آیا مسلمانان اروپا هدف دور تازه یی از آزار و اذیت قرار نگرفته اند؟

از مهمانان این هفته پرگار می پرسیم، ممنوعیت برقع در فرانسه و ممنوعیت ساخت مناره در سویس و پدیده های مشابه را، چطور می توان توضیح داد و تا چه حد می توان آن ها را با آرمان های اروپایی آزادی و رواداری سازگار دانست.

در پنل اول آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس به سوالات مخاطبان خود در

پنل دوم، سپیده حدادی و داریوش رجبیان، پاسخ می دهند.

برنامه پرگار:

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/02/000000_ptv_pargar.shtml