شهروز رشید

.با مصطفی خلجی در رادیو فرانسه ، بخش فارسی ، در باره شهروز رشید ، شاعر و‌نویسنده ایرانی که به تازگی درگذشت